L’AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA OBRE LES PORTES DEL CAMP NOU ALS SOCIS EXPEDIENTATS DEL JUTJAT NUM 21

Estimats socis i clients del despatx d’advocats Miralbell Guerin a Barcelona, L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat en data 2 d’octubre l’Acte pel qual revoca totalment l’Acte del Jutjat de Primera Instància 21 de Barcelona que denegava la suspensió de l’execució de la sanció de suspensió i privació de la…

SANG BLAVA?

Curiosa STS de 12 de juny 2019 invocant la Novíssima Recopilació i lleis històriques amb més de 200 anys d’antiguitat en matèria de prescripció adquisitiva (usucapió) del títol nobiliari de Marquès. Ratifica les Sentències dictades en 1a instància i Audiència concedint als posseïdors del títol durant més de 200 anys…

EN EL MERCAT FINANCER, ELS BANCS INTERMEDIARIS SÓN CONSIDERATS “VENEDORS” O “REVENEDORS”?

La STS de 9-01-2019, revocant la de l’Audiència, no accepta aplicar el principi general “rebus sic stantibus” per a desfer una inversió en productes bancaris efectuada per inversors perfectament informats dels alts riscos que comportava com a conseqüència dels quals la van perdre. Descriu amb amplitud la regla “sic stantibus” amb cita de la més recent Jurisprudència…

UNA EMPRESA EN CONCURS PRETENIA RESOLDRE ELS CONTRACTES SUBJECTES A PRORROGA FORÇOSA PER CONSIDERAR-LOS PERJUDICIALS PER A LA MASSA.

Els arrendataris titulars de rendes antigues protegides encara per la Llei d’Arrendaments Urbans del 64 que no van renunciar a la pròrroga forçosa, com va quedar fixat en la Disposició Transitòria 2a de la Llei d’arrendaments Urbans de 1994, tenien drets a dues subrogacions més: la del seu cònjuge, fins…

ESTAT ACTUAL DE LES ACTUACIONS AMB EL F.C. BARCELONA

Nota: si algun client vol accedir a les resolucions que es marquen en aquest document com (PDF 1), (PDF 2), (PDF 3), (PDF 4), (PDF 5), (PDF 6), (PDF 7) poden sol·licitar-les via correu electrònic a: afectadosporelfutbolclubbarcelona@miralbellguerin.com Produïdes les primeres resolucions judicials reprenem la informació de l’evolució de l’assumpte. Hi ha diversos procediments judicials oberts en…

EL DESPATX D’ADVOCATS DE BARCELONA MIRALBELL GUERIN HA PRESENTAT DEMANDA JUDICIAL EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 439 SOCIS CONTRA EL FUTBOL CLUB BARCELONA

EL DESPATX D’ADVOCATS DE BARCELONA MIRALBELL GUERIN HA PRESENTAT UNA DEMANDA JUDICIAL EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 439 SOCIS AFECTATS PER LA SANCIÓ DE LA COMISIÓ DISCIPLINÀRIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA Com ja avancem fa uns dies, avui el despatx d’advocats en barcelona Miralbell Guerin, ha presentat la demanda judicial contra el FutbolClub Barcelona en nom i representació de 439 Socis impugnant les…

Miralbell Guerin assessora a l’empresa CARHAUS, S.L. en qüestions laborals.

CARHAUS, S.L., empresa concessionària de la marca Volkswagen a la zona del Baix Llobregat, triumfadora en la sisena edició dels premis Excellence Awards de Volkswagen, va encarregar a l’àrea laboral de la signatura d’advocats i economistes Miralbell Guerin, la due diligence laboral per abordar el procés d’adquisició del negoci de la venda i reparació de vehicles dels concessionaris GARAGE RIO…

Mirabell Guerin i RM Experts s’alien per gestionar litigis a Espanya, Portugal i el Marroc

Amb aquesta aliança, ambdues parts, esperen poder prestar millor els seus serveis a clients dels seus respectius països ABC Madrid Actualitzat: 28/06/2018 02:09h El bufet d’advocats català Mirabell Guerin i RMExperts ha signat un acord estratègic amb RMExperts, filial de BMCE – Bank of Àfrica. Aquest pacte els permetrà prestar conjuntament serveis relacionats amb la reclamació judicial i extrajudicial a Espanya, Portugal i…

NOU INTENT DE MANIPULACIÓ DE LA COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA: OFEREIX CONFESSIÓ AMB PREU A CANVI DE REBAIXA DE PENA.

En relació a l’expedient sancionador que el Futbol Club Barcelona ha incoat contra 2.823 socis, li traslladem l’última novetat: “La Junta, a través de l’Oficina d’Atenció al Soci ha enviat un comunicat oferint de nou “recompenses” si es paga pel Soci una determinada sumeixi de diners que, per la qual cosa hem…

DELICTE DE LA SETMANA

DELICTE DE LA SETMANA: DELICTES DE LA CONDUCCIÓ Aquesta setmana tractarem els delictes que es cometen en la conducció de vehicles a motor i, no s’oblidi, ciclomotors. El Codi Penal regula els delictes contra la seguretat vial en els seus articles 379 a 385 ter. En aquests articles les penes que…

COMPRENENT AFRICA

Àfrica és el tercer continent del món per extensió geogràfica, en l’actualitat gaudeix d’una superfície de 45.435.700km2 amb una població aproximadament d’1.187.009.422 habitants. Abans d’apostar per una penetració empresarial en el continent Africà, cal analitzar cada subregió i, dins de la mateixa, cadascun dels països que la integren comprenent el rol…

MIRALBELL GUERIN JA REPRESENTA A GAIREBÉ 1000 SOCIS AFECTATS PEL PROCEDIMENT SANCIONADOR QUE LA COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA MANTÉ CONTRA MÉS DE 2800 SOCIS.

Actualment, ja són gairebé 1000 els Socis que ens han sol·licitat la seva defensa, dels més de 2800 afectats amb la mesura disciplinaria adoptada pel Futbol Club Barcelona. Pràcticament tots els Socis que defensem ja tenen a la seva disposició l’escrit de descàrrecs. Recordem que l’escrit ha de presentar-se abans que transcorrin 15 dies naturals…

ELS SOCIS REPRESENTATS PER LA NOSTRA SIGNATURA JA TENEN A A LES SEVES MANS EL PLEC DE DESCÀRREC AMB LES INSTRUCCIONS PER A LA SEVA PRESENTACIÓ.

Creiem haver rebatut els arguments de la Junta. Es nega la falsificació i la revenda i no considerem en absolut que la Junta hagi acreditat els fets que presumptament imputa als Socis afectats. També s’ha mantingut la denúncia de la “contaminació” del procediment pels vincles entre el President de la…

L’EQUIP DE CONSULTORIA I LEGAL DE MIRALBELL GUERIN, TANCA UNA NOVA OPERACIÓ CORPORATIVA A SENEGAL.

El passat mes de Març va quedar oficialment inaugurat el restaurant principal de la universitat COUD de Dakar (Senegal). El projecte finalment ha estat executat pel grup ANSAMBLE OCS holding, amb seu al Marroc, qui compta amb una trajectòria de 38 anys d’experiència en el sector de restauració/col·lectivitats, i que a dia d’avui gestiona 25…

LA JUNTA RECULA I AIXECA LA MESURA CAUTELAR. NOTIFICA ELS CÀRRECS Al SOCI PERÒ PRETENENT CORREGIR ELS CRITERIS D’IMPUTACIÓ PER INTENTAR REDREÇAR UN PROCEDIMENT VICIAT.

La Comissió Disciplinària està notificant en aquests moments de forma massiva als socis dues coses que tenen un significat important, i que, en contra de l’ordre amb que les reflecteixen en el document remès, per la seva rellevància, són les següents: 1ª Estima el nostre recurs i es veu obligada…