RECUSACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA POR CONFLICTO DE INTERESES

RECUSACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA POR CONFLICTO DE INTERESES

Nuestra firma de abogados Miralbell Guerin pone a disposición de los afectados un nuevo escrito que aconseja presentar tras haber detectado estrechos vínculos entre el Presidente de la Comisión de Disciplina, Jordi Calsamiglia i Blancafort, la empresa Ticketmaster Spain, S.L., cuyo Consejero y Apoderado solidario es su hermano, el Sr. Eugeni Calsamiglia i Blancafort.

Cabe recordar que esta empresa es a la que la propia web, nuestro Club redirige como canal de reventa de los abonos mediante el procedimiento conocido como “seient lliure”.

Presentaremos el escrito por los socios defendidos por nuestra firma que ya nos han remitido la autorización para representarles.

Los que no hayan enviado dicha autorización, podrán remitirnos la autorización firmada para presentar este nuevo escrito. En tal caso, sugerimos leer las anteriores anotaciones introducidas en la página web.

 

Escrito a presentar:

“Com a complement l’escrit relatiu a aquest  injust expedient sancionador pel qual els  hi vaig convidar a deixar-lo immediatament sense efecte, incloent, com no pot ser d’un altre manera, les improcedents i denigrants  mesures cautelars adoptades per aquest Comitè Disciplinari, consistents en prohibir-me l’accés al Camp Nou mitjançant la inhabilitació del codi d’accés del meu  carnet d’abonat,  el hi dirigeix-ho aquesta nova interpel·lació reiterant la meva petició, tot afegint als argument ja invocats en el meu escrit  anterior, el fet que he detectat consistent en la causa de recusació –per dir-ho així- d’aquest Comitè, tota vegada que esta presidit per el Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort, al hora, Secretari de l’actual Junta directiva.

Es dona el cas que el Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort es germà del Sr. Eugeni Calsamiglia i Blancafort , Conseller i Apoderat solidari de la societat Ticketmaster Spain, S.A., empresa a la que la pròpia pàgina web del Club  remet com canal a traves del qual es obligat vehicular la venta o alliberament del seient  per part del soci-abonat pel procediment  conegut com “seient lliure”.

Resulta clarament incompatible que una Comissió del nostre Club pretengui de forma coactiva, deshonrosa e injuriosa,  castigar a mes de 2.800 socis tot advertint-los d’expulsar-los, adoptant mesures cautelars totalment improcedents, sense escoltar-los, per, d’alguna forma, reforçar la posició totalment predominat de la esmentada empresa mercantil  i d’aquesta manera afavorir-la, tenint en compte que el President de la Comissió instant i el Conseller i Apoderat de la empresa intermediària de venta de entrades son germans.

Adjunto a aquest escrit per copia,  el document que acredita aquesta coincidència que inclou: (i)esquema del vincles denunciats; (ii) copia de la pròpia web del nostre Club ¡ que constata la condició de President de la Comissió Disciplinaria del Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort; (iii)copia de la mateixa web acreditativa de la remissió que fa  per la venta dels nostres abonaments a traves de  la empresa Ticketmaster;(iv)copia del Registre Mercantil de la que resulta els nomenaments com Apoderat i Conseller d’aquesta societat del Sr. Eugeni Calsamiglia i Blancafort, germà del primer.

A la falta complerta de justificació de la incoació mateixa del expedient sancionador y en cara mes, de l´adopció de mesures cautelars sense escoltar al soci (inaudita parte) que determina la seva nul·litat absoluta, de soc a rel, perquè infringeix frontalment l’article 21, c) de la LLey Orgánica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, que, com be saben i no poden ignorar, estableix com dret del soci ser escoltat amb caràcter previ a la adopció de mesures disciplinaries contra ell, sense que els Estatuts del FCB alterin  aquest dret, el que per altra banda no podrien fer perquè ho prohibeix l’Article  7, , 2. I 3. de la mateixa Llei i amb ells, l’article 22 de la Constitució;

A la manca absoluta de justificació de aparença de bon dret o raó per part seva amb relació al fet imputat injuriosament al soci d’haver intervingut en la falsificació d’entrades, fet que ja vaig negar rotundament en el meu anterior escrit, al hora que denunciava també la manca d’urgència – indegudament afirmada per vostès- pel suposat perill de que el soci tornes a falsificar entrades quant ja pràcticament havia finalitzat la temporada, el que feia mes reprovable la pretesa justificació de la mesura;

-A tots aquest arguments, afegeixo ara la incompatibilitat per el frontal  conflicte d’interessos que denuncio, que fa mes inadmissible, detestable i contrari a Dret si cap, tot aquest expedient que, per segona vegada requereixo que el deixin sense afecte per ser nul de ple dret.

L’acord associatiu que vincula al Club amb els socis ha de respectar les normes y principis propis que el regulen, que enllaçant directament amb las normes y principis generals de la contractació revestides, amb aquest cas, amb  el reforç del Dret Fonamental d’Associació que la nostra Constitució vol preservar sempre i no es pot transgredir arbitràriament.

La Llei no empara els actes contraris a les normes imperatives -com es el cas-, considerant-los nuls de ple dret; ni tampoc el comportament contrari a la bona fe, abusiu, antisocial, establint que el seu autor tindrà que satisfer la oportuna indemnització que, com ja vaig expressar en el meu anterior escrit, em reservo reclamar davant de la jurisdicció que legalment correspongui.

Queden, doncs, una vegada mes advertits, tot esperant la seva resposta rectificativa.

Ben cordialment.”