ELS SOCIS REPRESENTATS PER LA NOSTRA SIGNATURA JA TENEN A A LES SEVES MANS EL PLEC DE DESCÀRREC AMB LES INSTRUCCIONS PER A LA SEVA PRESENTACIÓ.

ELS SOCIS REPRESENTATS PER LA NOSTRA SIGNATURA JA TENEN A A LES SEVES MANS EL PLEC DE DESCÀRREC AMB LES INSTRUCCIONS PER A LA SEVA PRESENTACIÓ.

Creiem haver rebatut els arguments de la Junta. Es nega la falsificació i la revenda i no considerem en absolut que la Junta hagi acreditat els fets que presumptament imputa als Socis afectats. També s’ha mantingut la denúncia de la “contaminació” del procediment pels vincles entre el President de la Comissió Disciplinària que ha incoat els expedients disciplinaris contra els socis i l’empresa que comercialitza preferentment els abonaments anomenats “alliberats”.

Finalment s’ha plantejat la ineficàcia-nul·litat de la limitació establerta en els Estatuts quan subjecta la cessió onerosa de l’abonament a tercers a la intermediació de la Junta, per ser contrària a normes jurídiques d’obligat compliment. L’escrit transmet la queixa del soci pel tracte que està rebent per part de la Junta, la seva falta de consideració i respecte contravenint l’objecte del nostre Club en el qual ressalta l’atenció al soci, i formula una reclamació indemnizatoria per l’adopció de la mesura cautelar arbitrària que va ser decretada.

Es reclama el dany material proporcionalment als dies que es va mantenir la mesura cautelar i també es reclama el dany moral, per la lesió a l’honor a causa del tracte rebut com a conseqüència d’aquella i del manteniment del procediment sancionador contra el Soci/a. S’acaba sol·licitant el sobreseïment de l’expedient sancionador reservant-se, en cas contrari, accions judicials immediates.