DELICTE DE LA SETMANA

DELICTE DE LA SETMANA

DELICTE DE LA SETMANA: DELICTES DE LA CONDUCCIÓ

Aquesta setmana tractarem els delictes que es cometen en la conducció de vehicles a motor i, no s’oblidi, ciclomotors. El Codi Penal regula els delictes contra la seguretat vial en els seus articles 379 a 385 ter.

En aquests articles les penes que s’apliquen als mateixos van des de la presó a les multes, la possibilitat de treballs en benefici de la comunitat i, per tots ells, la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors entre un (1) any i un (1) dia a quatre (4) anys com a penes generals, sense perjudici que cada delicte la concreti en el respectiu article.

Les conductes castigades com a delicte són les que segueixen:

 

control de velocidad(1) Conduir superant el límit en 60km en les vies urbanes (tota aquella que està dins d’un casc urbà) o en 80 en la via interurbana (la via externa als cascos urbans, no perdent caràcter de tal per travessar un casc urbà –les travessies, com a clar exemple–). Per a això serveix de suficient acreditació la fotografia obtinguda per un radar. És un delicte que es comet amb la mera superació de les xifres indicades.

 

 

 

 

(2) Conduir sota la influència de drogues tòxiques estupefaents, psicotrópicos o begudes alcohòliques. En aquest cas el delicte es comet quan es condueix influenciat per aquestes substàncies, sigui el que sigui el grau o el percentatge d’alcohol en aire respirat o en sang.

 

control de alcoholemia(3) Conduir amb una taxa d’alcohol en aire respirat superior a 0,60 mg per litre o 1,2g per litre en sang. En aquest supòsit ens trobem davant un delicte objectiu. Això és: hi hagi o no influencia conducció minvant les facultats per a la mateixa, si se superen aquests topalls, el delicte s’ha consumat a diferència de l’anterior suposat en el qual podem trobar-nos una taxa d’alcohol inferior però que sí afecta a la conducció minvant reflexos, capacitat d’acció, control del vehicle, etc.

(4) Conducció amb temeritat manifesta i posant en concret perill la vida o la integritat de les persones. Aquest delicte requereix la temeritat manifesta (saltar-se les normes de tràfic més elementals i bàsiques per a la seguretat, pròpia i d’altres usuaris –saltar-se semàfor en vermell, no respectar un stop i similars en les quals es genera un risc pels altres usuaris de la via). A més, el propi Codi estima que hi ha conducció temerària quan se superen els límits de velocitat en 60km en via urbana o 80 en interurbana o es condueix amb una impregnació alcohòlica superior a 0,60mg per litre d’aire respirat o 1,2g per litre de sang.

(5) Conducció amb manifest menyspreu per la vida dels altres. Ens trobem davant un agreujament de la temeritat manifesta que pot arribar fins i tot als supòsits d’homicidi, cas del conductor kamikaze en autopista.

(6) Negativa a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol o drogues. En aquest cas ens trobem davant un delicte d’omissió claríssim que es comet quan, requerit per un agent de policia per sotmetre’s a la prova de detecció d’alcohol i drogues, l’usuari es nega a practicar-la. Considerant-se una conducta especial i específica dels supòsits de desobediència greu a l’autoritat i els seus agents.

(7) Conducció sense llicència. Es comet aquest delicte quan es condueix un vehicle a motor o ciclomotor amb pèrdua quan s’ha perdut la vigència del permís o llicència per haver tingut sancions que han esgotat tots els punts assignats al carnet, cometent-se igualment li delicte quan es condueix sense haver obtingut mai el permís de conduir o tenint-ho de països als quals Espanya no els concedeix l’homologació ni el reconeixement. També es comet quan es condueix i el carnet ha estat retirat com a mesura cautelar per un Jutge.

(8) Altres delictes sobre les vies públiques. Es considera delicte el col·locar obstacles imprevisibles en la via pública, vessar substàncies lliscants o inflamables i alterar la senyalització així com no restablir la seguretat vial. Això només en els qui tinguin obligació de fer-ho.

(9) Comís. Adverteixi’s que el vehicle a motor o ciclomotor que s’utilitzi en la comissió de tots aquests delictes podrà ser considerat objecte de decomís com a instrument del delicte, amb el que, no solament pel nostre interès en no tenir penes com les a el principi dites sinó també per evitar risc de pèrdua del vehicle o ciclomotor i, sobretot, recomanem encaridament el que l’aquí informat i exposat sigui una guia de què no fer i quina línia trepitjar en els conductors que ens hagin dedicat aquests minuts d’atenció.

 

BUFET MIRALBELL GUERIN, S.L.P.
D. Penal