Bancari i Financer

EN EL MERCAT FINANCER, ELS BANCS INTERMEDIARIS SÓN CONSIDERATS “VENEDORS” O “REVENEDORS”?

La STS de 9-01-2019, revocant la de l’Audiència, no accepta aplicar el principi general “rebus sic stantibus” per a desfer una inversió en productes bancaris efectuada per inversors perfectament informats dels alts riscos que comportava com a conseqüència dels quals la van perdre. Descriu amb amplitud la regla “sic stantibus” amb cita de la més recent Jurisprudència…

UNA EMPRESA EN CONCURS PRETENIA RESOLDRE ELS CONTRACTES SUBJECTES A PRORROGA FORÇOSA PER CONSIDERAR-LOS PERJUDICIALS PER A LA MASSA.

Els arrendataris titulars de rendes antigues protegides encara per la Llei d’Arrendaments Urbans del 64 que no van renunciar a la pròrroga forçosa, com va quedar fixat en la Disposició Transitòria 2a de la Llei d’arrendaments Urbans de 1994, tenien drets a dues subrogacions més: la del seu cònjuge, fins…

Presentació

Presentació

Miralbell Guerin és una firma d’advocats fundada el 1992 a Barcelona pels germans Lluís Mª i Mario Miralbell Guerin, integrada també per economistes, que pretén donar protecció i suport a empreses ia particulars oferint resposta i acompanyament a la solució de problemes jurídics i econòmic-empresarials el més àmpliament possible. Els…