EN EL MERCAT FINANCER, ELS BANCS INTERMEDIARIS SÓN CONSIDERATS “VENEDORS” O “REVENEDORS”?

La STS de 9-01-2019, revocant la de l’Audiència, no accepta aplicar el principi general “rebus sic stantibus” per a desfer una inversió en productes bancaris efectuada per inversors perfectament informats dels alts riscos que comportava com a conseqüència dels quals la van perdre. Descriu amb amplitud la regla “sic stantibus” amb cita de la més recent Jurisprudència…

UNA EMPRESA EN CONCURS PRETENIA RESOLDRE ELS CONTRACTES SUBJECTES A PRORROGA FORÇOSA PER CONSIDERAR-LOS PERJUDICIALS PER A LA MASSA.

Els arrendataris titulars de rendes antigues protegides encara per la Llei d’Arrendaments Urbans del 64 que no van renunciar a la pròrroga forçosa, com va quedar fixat en la Disposició Transitòria 2a de la Llei d’arrendaments Urbans de 1994, tenien drets a dues subrogacions més: la del seu cònjuge, fins…

ESTAT ACTUAL DE LES ACTUACIONS AMB EL F.C. BARCELONA

Nota: si algun client vol accedir a les resolucions que es marquen en aquest document com (PDF 1), (PDF 2), (PDF 3), (PDF 4), (PDF 5), (PDF 6), (PDF 7) poden sol·licitar-les via correu electrònic a: afectadosporelfutbolclubbarcelona@miralbellguerin.com Produïdes les primeres resolucions judicials reprenem la informació de l’evolució de l’assumpte. Hi ha diversos procediments judicials oberts en…

EL DESPATX D’ADVOCATS DE BARCELONA MIRALBELL GUERIN HA PRESENTAT DEMANDA JUDICIAL EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 439 SOCIS CONTRA EL FUTBOL CLUB BARCELONA

EL DESPATX D’ADVOCATS DE BARCELONA MIRALBELL GUERIN HA PRESENTAT UNA DEMANDA JUDICIAL EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 439 SOCIS AFECTATS PER LA SANCIÓ DE LA COMISIÓ DISCIPLINÀRIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA Com ja avancem fa uns dies, avui el despatx d’advocats en barcelona Miralbell Guerin, ha presentat la demanda judicial contra el FutbolClub Barcelona en nom i representació de 439 Socis impugnant les…